Objave‎ > ‎

6. Primorski pravljični festival

objavljeno: 30. nov. 2015, 09:28 avtor: Aljoša Križ Lutkovno kulturno društvo Izola   [ posodobljeno 30. nov. 2015, 09:47 ]
Čez nekaj dni se začenja 6. primorski pravljični festival. Pridite, lepo se bomo imeli. 
6.PRIMORSKI PRAVLJIČNI FESTIVAL 2015

6.FESTIVAL DELLA FAVOLA DEL LITORALE 2015

Urnik predstav

ČETRTEK / GIOVE  3.12.

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA / BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

19.00 OTVORITEV FESTIVALA, SKLEPNI VEČER PROJEKTA PRIMORCI BEREMO 2015

Gostja večera bo Svetlana Makarovič.  Pogovor s pisateljico, pesnico, ustvarjalko, ki piše za velike in male, bo vodila novinarka Radia Koper, Neva Zajc.


19.00  INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL, CONCLUSIONE DEL CONCORSO DI LETTURA PRIMORCI BEREMO 2015

OSPITE DELLA SERATA Svetlana Makarovič. La scrittrice che scrive per grandi e piccoli sarà presentata dalla giornalista di Radio Capodistria Neva Zajc.


PETEK / VENERDÌ  4.12.

MANZIOLIJEVA PALAČA  /  PALAZZO MANZIOLI  

18.00  ZVERINICE IZ REZIJE, Zgodbe o Grdini/ Pripoveduje Bruno Orlando/ gledališka dramatizacija Katja Dellore/ animacija LKD MARI O NET.TE

18.00 ANIMALI DALLA RESIA, Storie di Grdina/ Racconta Bruno Orlando/ drammatizzazione teatrale Katja Dellore/animazione ACM MARI O NET.TE

SOBOTA / SABATO  5.12.  

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA / BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

19.00  PRAVLJIČNA NOČ V KNJIŽNICI ob pripovedovanju zgodb in delavnicah

Čitalnica knjižnice

Pravljice v slovenskem in v italijanskem jeziku/pripovedujejo Patricija Sosič Kobal, Aljoša Križ, Marina Hrs, Ksenija Orel/ glasbena spremljava Dean Semolič/ likovna spremljava Martina Ljubič

12 otrok (od 6 do 9 let) bo lahko na Pravljično noč v knjižnici tudi prespalo. Poskrbljeno bo za obrok hrane zvečer in zjutraj. Prijave za nočitev so obvezne in se zbirajo do vključno 3. decembra, ob delavnikih med 9. in 15. uro, na tel.št.: (05) 6631-282. Dogodek je za udeležence brezplačen.  


19.00 UNA NOTTE DA FAVOLA IN BIBLIOTECA con tante fiabe e laboratori creativi

Sala di lettura

Le fiabe in lingua slovena e italiana saranno narrate da Patricija Sosič Kobal, Aljoša Križ, Marina Hrs, Ksenija Orel/ accompagnamento musicale Dean Semolič/ accompagnamento visuale Martina Ljubič

12 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni potranno pernottare in biblioteca. Sono inclusi un pasto la sera e la mattina. L’iscrizione è obbligatoria e va compiuta entro il 3 dicembre, tra le 9 e le 15, allo 05-6631-282. La notte da favola si prolungherà in una mattinata da favola. La conclusione è prevista per domenica alle ore 10. Per i bambini partecipanti l’evento è gratuito.


NEDELJA/ DOMENICA  6.12.

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA / BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA

Jutro v knjižnici - zaključek ob 10.00

Mattinata in biblioteca – conclusione alle 10.00

SOBOTA / SABATO 12.12.

KULTURNI DOM IZOLA  / CASA DI CULTURA ISOLA

16.00   PREMIERA PREDSTAVE: ZVERINICE IZ REZIJE- Zverinice iz travnika /senčne lutke/vstopnina 4e

zaključek festivala s pogostitvijo in zabavo

16.00 ANTEPRIMA DELLO SPETTACOLO:  ANIMALI DALLA RESIA - Animali dal prato/ Spettacolo d'ombre/ entrata 4e

Conclusione del festival con l'aperitivo e divertimento

ZA VRTCE, ŠOLE IN NONOTE/ PER L'ASILO, LE SCUOLE E I NONNI

PETEK/ VENERDÌ  4.12.

MANZIOLIJEVA PALAČA /  PALAZZO MANZIOLI  

Za Vrtec l'Aquilone Izola / per  SM l'Aquilone Isola

10.00 La bella lavanderina/ gledališka predstava/ Teatroragazzi – La Contrada Trst

10.00 La bella lavanderina/ gruppo teatroragazzi de la Contrada di Trieste

PONEDELJEK / LUNEDÌ  7.12.

OŠ, VRTEC  KORTE / SE, SEZIONE PRESCOLARE KORTE


9.30 ZVERINICE IZ REZIJE- Zverinice iz travnika /senčne lutke/ LKD MARI O NET.TE      

9.30 ANIMALI DALLA RESIA - Animali dal prato/ Spettacolo d'ombre/ ACM MARI O NET.TE

TOREK / MARTE  8.12.

MANZIOLIJEVA PALAČA  /  PALAZZO MANZIOLI

Za Vrtec Mavrica Izola  / per l'Asilo Mavrica Isola


10.00  V GOZDU / Gledališka predstava v italijanskem jeziku/ spremljevalni program v slov. jeziku/

LKD MARI O NET.TE      

10.00 NEL BOSCO/ Spettacolo in lingua italiana/ programma d'accompagnamento in lingua slovena/

ACM MARI O NET.TE   

                                                  

SREDA / MERCOLEDÌ  9.12.

MANZIOLIJEVA PALAČA  /  PALAZZO MANZIOLI  

Za Vrtec Mavrica Izola  / per asilo Mavrica Isola


10.00  V GOZDU / Gledališka predstava v italijanskem jeziku/spremljevalni program v slov. jeziku/

LKD MARI O NET.TE   

10.00 NEL BOSCO/  Spettacolo in lingua italiana/ programma d'accompagnamento in lingua slovena ACM MARI O NET.TE                            

OŠ LIVADE / SE LIVADE

13.45-15.25  PREDAVANJE O PRIPOVEDNIŠTVU IN LUTKAH/ s krajšo senčno lutkovno predstavo/

LKD Mari o net.te

13.45-15.25  LEZIONE SUL RACCONTO E BURATTINI/ con breve spettacolo d'ombre/ ACM MARI O NET.TE


ČETRTEK / GIOVEDÌ  10.12.

DOM UPOKOJENCEV IZOLA / CASA DEL PENSIONATO ISOLA


10.00 ZVERINICE IZ REZIJE- Leteča lisica in druge zgodbe/ animirane pripovedi /Bruno Orlando, Katja Dellore, LKD MARI O NET.TE

10.00 ANIMALI DALLA RESIA: La volpe volante e altri racconti/ racconti animati/ Bruno Orlando, Katja Dellore, ACM MARI O NET.TE


PETEK / VENERDÌ  11.12.

VRTEC L'AQUILONE IZOLA/ SM  L'AQUILONE ISOLA

10.00  ZVERINICE IZ REZIJE/ Pripoveduje Bruno Orlando/ animacija LKD MARI O NET.TE

10.00 ANIMALI DALLA RESIA / Racconta Bruno Orlando/ animazione ACM MARI O NET.TE


PONEDELJEK / LUNEDÌ  14.12.

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA, ENOTA KORTE / EPEI ASILO MAVRICA ISOLA, SEZIONE KORTE


9.30 ZVERINICE IZ REZIJE, animirane pripovedi za najmlajše / LKD MARI O NET.TE

9.30 ANIMALI DALLA RESIA / racconti animati per i più piccoli/ ACM MARI O NET.TE


TOREK / MARTE  15.12.

9.30   ZVERINICE IZ REZIJE/ Grdina in druge zgodbe z animacijo / LKD MARI O NET.TE / 1 skupina

9.30  ANIMALI DALLA RESIA / Grdina e altri racconti animati/ animazione ACM MARI O NET.TE/ 1 gruppo

10.30  ZVERINICE IZ REZIJE/ Grdina in druge zgodbe z animacijo/ LKD MARI O NET.TE / 2 skupini

10.30  ANIMALI DALLA RESIA / Grdina e altri racconti animati/ animazione ACM MARI O NET.TE/ 2 gruppi

SREDA / MERCOLEDÌ  16.12.

SGTŠ IZOLA / SMAT ISOLA

11.10—13.30   PREDAVANJE O PRIPOVEDNIŠTVU IN LUTKAH s krajšo senčno lutkovno predstavo/

LKD MARI O NET.TE

11.10—13.30   LEZIONE SUL RACCONTO E BURATTINI con breve spettacolo d'ombre/ ACM MARI O NET.TE

ČETRTEK / GIOVEDÌ  17.12.

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA / EPEI ASILO MAVRICA ISOLA

9.15 ZVERINICE IZ REZIJE/ animirane pripovedi za najmlajše / LKD MARI O NET.TE / 3 skupine

9.15 ANIMALI DALLA RESIA / racconti animati per i più piccoli / ACM MARI O NET.TE/ 3 gruppi


PETEK / VENERDÌ  18.12.

VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA / EPEI ASILO MAVRICA ISOLA

9.15 ZVERINICE IZ REZIJE, animirane pripovedi za najmlajše/ LKD MARI O NET.TE / 2 skupini

9.15 ANIMALI DALLA RESIA / racconti animati per i più piccoli / ACM MARI O NET.TE/ 2 gruppiORGANIZATORJI IN SPONZOR / ORGANIZZATORI E SPONSOR:

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA / BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA / OF 15, Izola / OF 15, Isola

ITALIJANSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST IZOLA / COMUNITÀ AUTOGESTITA DELLA NAZIONALITÀ ITALIANA DI ISOLA /  Manziolijev trg 5, Izola/ Piazza Manzioli 5, Isola

OBČINA IZOLA / COMUNE DI ISOLA / Sončno nabrežje 8, Izola / Riva del sole 8, Isola

CKŠP / CCSM / Kraška ulica 1, Izola / Via del Carso 1, Isola

JSKD IZOLA / FONDO PUBB. DELLA RS PER LE ATTIVITÀ CULTURALI ISOLA / Oktobrske rev. 1, Izola / via della Rivoluzione d’ottobre 1, Isola

LKD MARI O NET.TE / ASSOCIAZIONE CULTURALE MARI O NET.TE / Oktobrske rev. 1, Izola / via della Rivoluzione d’ottobre 1, Isola                         H:\stari_disk\MARI.O.NET.TE\LKD MARI\LOGOTI\CAN.jpg

           H:\stari_disk\MARI.O.NET.TE\LKD MARI\LOGOTI\logo_BARVNI_SREDINA_IZOLA copy(1).gif                                                   H:\stari_disk\MARI.O.NET.TE\LKD MARI\LOGOTI\sponsors_l_izola_288px.jpg                                                    H:\stari_disk\MARI.O.NET.TE\LKD MARI\LOGOTI\pravljicni festival logo majhen.PNGPRIZORIŠČA / LUOGHI

MESTNA KNJIŽNICA IZOLA / BIBLIOTECA CIVICA DI ISOLA / OF 15, Izola / OF 15, Isola

KULTURNI DOM IZOLA / CASA DI CULTURA ISOLA / Ulica Oktobrske revolucije 1, Izola / Via Rivoluzione d`Ottobre 1, Isola

MANZIOLIJEVA PALAČA / PALAZZO MANZIOLI / Manziolijev trg 5, Izola / piazza Manzioli 5, Isola

VRTEC MAVRICA IZOLA / ASILO MAVRICA ISOLA / OF 15, Izola / OF 15, Isola

VRTEC L`AQUILONE / SCUOLA MATERNA L`AQUILONE / Ulica Oktobrske revolucije 10, Izola / Via Rivoluzione d`Ottobre 10, Isola

OŠ KORTE, VRTEC / SE KORTE, SEZIONE PRESCOLARE / Korte 14 Izola / Isola

DOM UPOKOJENCEV IZOLA / CASA DEL PENSIONATO ISOLA/ Kosovelova 22, Izola / via S.Kosovel 22, Isola